Convegni

Verona
24/11/2016
XXVI convegno GISN 2016 - VERONA
Roma
27/11/2015
XXV convegno GISN 2015 - ROMA
Bologna
28/11/2014
XXIV convegno GISN 2014 - BOLOGNA
Cagliari
22/11/2013
XXII convegno GISN 2013 - CAGLIARI
Bologna
22/11/2012
XXII convegno GISN 2012 - BOLOGNA
Camerino
09/06/2011
XXI convegno GISN 2011 - CAMERINO
1
2
3